Yoga je holistična praksa, ki vnaša v človekovo živiljenje fizično, psihično, mentalno, emocionalno, socialno in duhovno blagostanje. Je umetnost in hkrati znanost o zdravem življenju.

Beseda Yoga je sanskrtska beseda, ki izhaja iz korena “yuj” in pomeni združiti, povezati. Enost pomeni unija individualnega z univerzalno zavestjo, katere del smo vsi. Joga je praktična disciplina, sestavljena iz različnih tehnik. V ožjem fizičnem pomenu obsega telesne drže - asane in dihalne tehnike - pranayamo, ki jih kasneje nadgradimo z mudrami, bandhami, shatkarmami, koncentracijami, vizualizacijami in na koncu meditacijami. Tehnike ves čas spremljajo tudi etična načela in samodisciplina.

Eden najpomembnejših dosežkov joge je v 21.stoletju fizična in mentalna terapija, saj deluje na celostne principe harmonije in združitve. Joga je kot dopolnilna oblika terapije dosegla uspehe pri boleznih, kot so astma, diabetes, krvni pritisk, srčna obolenja, artritis, prebavne motnje, anksioznost, depresija in druge kronične bolezni. Jogijska terapija je učinkovita, saj ustvarja ravnotežjev živčnem in endokrinem sistemu, kar pa neposredno vpliva tudi na druge telesne sisteme in organe.

Večini ljudem pa joga preprosto pomeni način vzdrževanja zdravja in dobrega počutja v stresni družbi. Asana odstranjujejo fizično neudobje, ki se nakopiči čez dan ob sedenju v pisarni. Sprostitvene tehnike ob pomanjkanju časa pripomorejo k povečevanju učinkovitosti. Posamezniku pa doprinesejo jogijski principi tudi globok stik s samim seboj, svojim pravim bistvom. In preko te povezave se odpre ljudem pot manifestacije harmonije in sočutja navznoter in navzven.

Tako joga pomeni veliko več kot zgolj fizične vaje. Vzpostavi nov način življenja, ki zajema tako notranjo kot zunanjo realnost. Vsekakor pa takšnega načina življenja ni mogoče razumeti intelektualno, zato lahko postane znanost o življenju le s prakso in skozi posameznikovo izkušnjo.