Tečaj Atma Kriya Yoge, 27. in 28.6.2020

TEČAJ ATMA KRIYA YOGE V SLOVENSKI BISTRICI ALI ONLINE
– sobota & nedelja, 27. & 28.6.2020 –
( for English scroll )

Na poti svojega življenja iščemo in hrepenimo po mirnem pristanu večne radosti. Zaradi narave našega uma tekamo v nemiru naokoli in prosimo ljudi, stvari, za delček izkušanja te radosti.
Utrujeni, z nemirnim umom in zaprtim srcem, preživljamo življenje v upanju na boljši jutri.

Vse dokler naša duša, naš večni spremljevalec in opazovalec življenja, ne pokliče po trajni Ljubezni. Izvor naše duše, Atme, je ljubezen, saj smo iz nje nastali.

Atma Kriya Yoga je naše ljubezensko razmerje, odnos z Božanskim. Sestavljena je iz množice tehnik, kot so ponavljanje mantre, meditacije, pranajame itd., ki nam skupaj pomagajo očistiti naš mentalni nivo in topiti oklepe okoli naših src, ki smo si jih zgradili s pomočjo naših želja in materialne identifikacije z svetom čutil.

Atma Kriya Yoga odpira srce transformacijski moči ljubezni in pomaga vnesti zavestnost duše v vsakodnevne aktivnosti. Redna praksa pomaga, da si ves čas povezan z virom življenja, ki je znotraj nas.
AKY je klic srca, večne ljubezni.

Podrobnosti in prijave na plakatu.

_____________________

ATMA KRIYA YOGA COURSE IN SLOVE.BISTRICA OR ONLINE
– Saturday & Sunday, 27. & 28.6.2020 –

On the journey of our live, we seek and long for a peaceful bay of eternal joy. Due to the nature of our mind, we run around in turmoil and ask people, things, for a crumb of that joy.
Tired, with a restless mind and a closed heart, we live life hoping for a better tomorrow.

Until our soul, our eternal companion and observer of life, calls for lasting Love. The origin of our soul, Atma, is love, as we were born of it.

Atma Kriya Yoga is our love relationship, our relationship with the Divine. It consists of a multitude of techniques such as chanting mantras, meditation, pranayama, etc., which together help us cleanse our mental level and melt the armor around our hearts that we have built through our desires and material identification with the world of senses.

Atma Kriya Yoga opens the heart to the transformative power of love and helps to bring the consciousness of the soul into daily activities. Regular practice helps you to be connected to the source of life within us at all times.
AKY is the call of the heart, of eternal love.

Details and registration on the poster.

#yoga, #meditation, #mahavatarbabaji, #atmakriyayoga, #divinelove, #justlove, #atma, #bliss, #peace, #devotion.