Humanitarni Dan Joge

HUMANITARNI DAN JOGE

‘Tisti, ki čuti ljubezen, jo želi dajati, gojiti, širiti, slaviti in jo vse bolj in bolj globoko živeti.’
– Paramahamsa Vishwananda –

V časih tehtanja naših vrednot in razmišljanja o pomenu življenja hrepenimo po stiku s seboj, ljubezni in notranji umirjenosti.
Celodnevni dogodek HUMANITARNI DAN JOGE bo vsakemu obiskovalcu ponudil različne vsebine iz področja joge.
Poskrbeli bomo tako za otroke, izkušene jogiste kot tudi tiste, ki se z jogo spoznavate prvič .

Program dogodka:

11.00 – 12.00 = Joga za otroke ( Boža Indali )
12.00 – 13.00 = Delavnica Žareče srce – Vinyasa flow ( Urška Umek )
13.00 – 14.00 = Saditev drevesa
14.00 – 15.00 = Delavnica protistresna Yin yoga ( Gabrijela Klasinc)
15.00 – 16.45 = Delavnica Babaji Surya Namaskar ( Rosanda Verglez )
16.45 – 18.00 = OM Chanting ( Rosanda Verglez )
18.00 – 19.00 = Potovanje k Božanskemu – predavanje o Atma Kriya Yogi in vodena meditacija ( Manica Maček )
19.00 – 20.00 = Meditativni večer petja manter ( Samai Karakuma )

TERMIN: sobota, 20.06., od 11.00 – 20.00

LOKACIJA: OM Yoga center, Trg svobode 20, Slovenska Bistrica (delavnice bodo potekale na vrtu in v dvoranah joga centra )

PRISPEVEK: donacije, ki se bodo ob koncu dogodka predale socialno ogroženi družini v Slovenski Bistrici

KONTAKT in INFORMACIJE: manicamacek@gmail.com, tel: 041 834 045

Pridružite se lahko posameznim delavnicam ali celotnemu programu. Prijave na določene delavnice bodo obvezne, zato sledite objavam v dogodku.
Pri izvedbi dogodka bomo upoštevali varnostna navodila NIJZ.

Poskrbljeno ne bo samo za dušo, ampak bodo na voljo tudi slastne veganske jedi.

Toplo dobrodošli.

OM Shanti.

_______________________________

HUMANITARIAN YOGA DAY

‘One who feels love wants only to share it, to expand it, make it grow, to celebrate it and live it more and more deeper and deeper.’
– Paramahamsa Vishwananda –

In times of pondering our values ​​and thinking about the meaning of life, we look for a contact with ourselves, inner love, and serenity.
The all-day event HUMANITARIAN DAY OF YOGA will offer each visitor various contents of yoga.
It will be takek care of childrens, experienced yogis as well as those who are new to yoga, needs.

Event program:

11.00 – 12.00 = Yoga for children (Boža Indali)
12.00 – 13.00 = Workshop Glowing Heart – Vinyasa flow (Urška Umek)
13.00 – 14.00 = Planting a tree
14.00 – 15.00 = Anti-stress Yin yoga workshop (Gabrijela Klasinc)
15.00 – 16.45 = Babaji Surya Namaskar Workshop (Rosanda Verglez)
16.45 – 18.00 = OM Chanting (Rosanda Verglez)
18.00 – 19.00 = Journey to the Divine – lecture on Atma Kriya Yoga and guided meditation (Manica Maček)
19.00 – 20.00 = Meditative evening of chanting mantras (Samai Karakuma)

DATE: Saturday, 20.06., From 11.00 – 20.00

LOCATION: OM Yoga center, Trg svobode 20, Slovenska Bistrica (workshops will be held in the garden and in the halls of the yoga center)

CONTRIBUTION: donations that will be handed over to a socially endangered family in Slovenska Bistrica at the end of the event

CONTACT and INFORMATION: manicamacek@gmail.com, tel: 041 834 045

You can join individual workshops or the entire program. Registration for certain workshops will be mandatory, so follow the announcements in the event.
The NIJZ safety instructions will be followed during the event.

Not only will the soul be catered for, but delicious vegan dishes will also be available.

Warm welcome.

OM Shanti.