Počitniška vadba v juliju, avgustu, septembru

POČITNIŠKA VADBA V JULIJU, AVGUSTU, SEPTEMBRU

Dragi jogisti,

Počitniške vadbe v mesecu juliju, avgustu in septembru potekajo nemoteno vsako sredo in četrtek.

– sreda: Hatha joga ali Ashtanga Vinyasa ali Joga za hrtbenico
– četrtek: Vinyasa flow.

Še zmeraj se upoštevajo varnostna navodila NIJZ, ki so izobešena ob vstopu v joga center.
S seboj prinesite svoje joga pripomočke ( armafleks, koca,… ). Pripomočki v joga centru se po vsaki uporabi razkužujejo.

Toplo dobrodošli.

OM Shanti

🧘‍♀️🧘‍♂️📿🕉❤️

#yoga, #meditation, #yogaeveryday, #summeryoga, #hathayoga, #vinyasaflow, #health, #peace, #love, #bliss.

Tečaj Atma Kriya Yoge, 27. in 28.6.2020

TEČAJ ATMA KRIYA YOGE V SLOVENSKI BISTRICI ALI ONLINE
– sobota & nedelja, 27. & 28.6.2020 –
( for English scroll )

Na poti svojega življenja iščemo in hrepenimo po mirnem pristanu večne radosti. Zaradi narave našega uma tekamo v nemiru naokoli in prosimo ljudi, stvari, za delček izkušanja te radosti.
Utrujeni, z nemirnim umom in zaprtim srcem, preživljamo življenje v upanju na boljši jutri.

Vse dokler naša duša, naš večni spremljevalec in opazovalec življenja, ne pokliče po trajni Ljubezni. Izvor naše duše, Atme, je ljubezen, saj smo iz nje nastali.

Atma Kriya Yoga je naše ljubezensko razmerje, odnos z Božanskim. Sestavljena je iz množice tehnik, kot so ponavljanje mantre, meditacije, pranajame itd., ki nam skupaj pomagajo očistiti naš mentalni nivo in topiti oklepe okoli naših src, ki smo si jih zgradili s pomočjo naših želja in materialne identifikacije z svetom čutil.

Atma Kriya Yoga odpira srce transformacijski moči ljubezni in pomaga vnesti zavestnost duše v vsakodnevne aktivnosti. Redna praksa pomaga, da si ves čas povezan z virom življenja, ki je znotraj nas.
AKY je klic srca, večne ljubezni.

Podrobnosti in prijave na plakatu.

_____________________

ATMA KRIYA YOGA COURSE IN SLOVE.BISTRICA OR ONLINE
– Saturday & Sunday, 27. & 28.6.2020 –

On the journey of our live, we seek and long for a peaceful bay of eternal joy. Due to the nature of our mind, we run around in turmoil and ask people, things, for a crumb of that joy.
Tired, with a restless mind and a closed heart, we live life hoping for a better tomorrow.

Until our soul, our eternal companion and observer of life, calls for lasting Love. The origin of our soul, Atma, is love, as we were born of it.

Atma Kriya Yoga is our love relationship, our relationship with the Divine. It consists of a multitude of techniques such as chanting mantras, meditation, pranayama, etc., which together help us cleanse our mental level and melt the armor around our hearts that we have built through our desires and material identification with the world of senses.

Atma Kriya Yoga opens the heart to the transformative power of love and helps to bring the consciousness of the soul into daily activities. Regular practice helps you to be connected to the source of life within us at all times.
AKY is the call of the heart, of eternal love.

Details and registration on the poster.

#yoga, #meditation, #mahavatarbabaji, #atmakriyayoga, #divinelove, #justlove, #atma, #bliss, #peace, #devotion.

 

ZAHVALA – Humanitarni Dan Joge, sobota, 20.6.2020

ZAHVALA – HUMANITARNI DAN JOGE, SOBOTA, 20.6.2020

Dragi obiskovalci,

vsi, ki ste se včeraj udeležili in podprli Humanitarni Dan joge ter s tem pripomogli k bolj zdravemu, mirnemu in ljubečemu življenju nas vseh, hkrati pa pomagali zbirati sredstva za socialno ogroženo družino v Slov. Bistrici, se vam iz srca zahvaljujemo. Skupne donacije so prinesle 205 eur.

V podporo Materi naravi smo zasadili drevo, hruško, ki bo nudila sadove vsem obiskovalcem OM Yoga centra.

Zahvala tudi veganskim chefom, Ekološki kmetiji Ajda, Bernardi, Poloni in Neži, ki so skrbele za našo zdravo, vegansko okrepitev med delavnicami.

Hvala Mitji Jakinu, ki je z Alpha & Omega posteljo skrbel za našo regeneracijo in globoko sprostitev.

Opis dogodka: https://facebook.com/events/2999102470177109/

Želimo vam obilo zdravih, mirnih in srčnih poletnih dni.

Vaš OM Yoga center team

#yoga, #meditation, #humanitarian, #yogaeveryday, #love, #divinelove, #health, #peace, #joy, #bliss, #humanitarianyogaday, #vegan, #care, #plantingtree, #relaxation.

Humanitarni Dan Joge

HUMANITARNI DAN JOGE

‘Tisti, ki čuti ljubezen, jo želi dajati, gojiti, širiti, slaviti in jo vse bolj in bolj globoko živeti.’
– Paramahamsa Vishwananda –

V časih tehtanja naših vrednot in razmišljanja o pomenu življenja hrepenimo po stiku s seboj, ljubezni in notranji umirjenosti.
Celodnevni dogodek HUMANITARNI DAN JOGE bo vsakemu obiskovalcu ponudil različne vsebine iz področja joge.
Poskrbeli bomo tako za otroke, izkušene jogiste kot tudi tiste, ki se z jogo spoznavate prvič .

Program dogodka:

11.00 – 12.00 = Joga za otroke ( Boža Indali )
12.00 – 13.00 = Delavnica Žareče srce – Vinyasa flow ( Urška Umek )
13.00 – 14.00 = Saditev drevesa
14.00 – 15.00 = Delavnica protistresna Yin yoga ( Gabrijela Klasinc)
15.00 – 16.45 = Delavnica Babaji Surya Namaskar ( Rosanda Verglez )
16.45 – 18.00 = OM Chanting ( Rosanda Verglez )
18.00 – 19.00 = Potovanje k Božanskemu – predavanje o Atma Kriya Yogi in vodena meditacija ( Manica Maček )
19.00 – 20.00 = Meditativni večer petja manter ( Samai Karakuma )

TERMIN: sobota, 20.06., od 11.00 – 20.00

LOKACIJA: OM Yoga center, Trg svobode 20, Slovenska Bistrica (delavnice bodo potekale na vrtu in v dvoranah joga centra )

PRISPEVEK: donacije, ki se bodo ob koncu dogodka predale socialno ogroženi družini v Slovenski Bistrici

KONTAKT in INFORMACIJE: manicamacek@gmail.com, tel: 041 834 045

Pridružite se lahko posameznim delavnicam ali celotnemu programu. Prijave na določene delavnice bodo obvezne, zato sledite objavam v dogodku.
Pri izvedbi dogodka bomo upoštevali varnostna navodila NIJZ.

Poskrbljeno ne bo samo za dušo, ampak bodo na voljo tudi slastne veganske jedi.

Toplo dobrodošli.

OM Shanti.

_______________________________

HUMANITARIAN YOGA DAY

‘One who feels love wants only to share it, to expand it, make it grow, to celebrate it and live it more and more deeper and deeper.’
– Paramahamsa Vishwananda –

In times of pondering our values ​​and thinking about the meaning of life, we look for a contact with ourselves, inner love, and serenity.
The all-day event HUMANITARIAN DAY OF YOGA will offer each visitor various contents of yoga.
It will be takek care of childrens, experienced yogis as well as those who are new to yoga, needs.

Event program:

11.00 – 12.00 = Yoga for children (Boža Indali)
12.00 – 13.00 = Workshop Glowing Heart – Vinyasa flow (Urška Umek)
13.00 – 14.00 = Planting a tree
14.00 – 15.00 = Anti-stress Yin yoga workshop (Gabrijela Klasinc)
15.00 – 16.45 = Babaji Surya Namaskar Workshop (Rosanda Verglez)
16.45 – 18.00 = OM Chanting (Rosanda Verglez)
18.00 – 19.00 = Journey to the Divine – lecture on Atma Kriya Yoga and guided meditation (Manica Maček)
19.00 – 20.00 = Meditative evening of chanting mantras (Samai Karakuma)

DATE: Saturday, 20.06., From 11.00 – 20.00

LOCATION: OM Yoga center, Trg svobode 20, Slovenska Bistrica (workshops will be held in the garden and in the halls of the yoga center)

CONTRIBUTION: donations that will be handed over to a socially endangered family in Slovenska Bistrica at the end of the event

CONTACT and INFORMATION: manicamacek@gmail.com, tel: 041 834 045

You can join individual workshops or the entire program. Registration for certain workshops will be mandatory, so follow the announcements in the event.
The NIJZ safety instructions will be followed during the event.

Not only will the soul be catered for, but delicious vegan dishes will also be available.

Warm welcome.

OM Shanti.

 

Počitniška vadba joge v juniju, juliju, avgustu, septembru

Dragi jogisti.

Joga je srce življenja, je večna zavest in ljubezen.
Ko postane način življenja, je tudi poletje predolgo brez redne jogijske Sadhane (prakse).

Zato vas toplo vabimo na počitniško vadbo, ki bo potekala v mesecih juniju, juliju, avgustu in septembru.

Primerna bo tako za začetnike kot izkušene jogiste.

Potekala bo dvakrat tedensko:
– vsako SREDO, 19.00 – 20.30,
– vsak ČETRTEK, 19.00 – 20.30.

Pričnemo v sredo, 10.6., in nadaljujemo vsako sredo ter četrek, vse do zadnje počitniške vadbe, 18.9.
Vadbe bodo vodile učiteljice joge ( Urša, Tjaša, Gabrijela, Manica ) z različnimi jogijskimi stili.
Vsak četrtek bo Vinyasa flow.

Cena mesečne karte ( 4 obiski ) je 35 eur. Termini se lahko poljubno koristijo tekom celega poletja.
Enkratni obisk, cena 10 eur.

V primeru lepega vremena bo možnost vadbe tudi na vrtu za OM Yoga centrom.

V skladu z  NIJZ se je potrebno držati varnostnih navodil, ki so izobešena ob vhodu v joge center.

Za vse dodatne info smo z veseljem na voljo na št.041 834 045.

OM Shanti.

 

 

 

Vadbe joge v joga centru od 25.5. do 6.6.2020

Dragi jogisti,

ukrepi so se prejšnji teden sprostili in lahko izvajamo vadbo v zaprtih prostorih.
Vadbe v tem in prihodnjem tednu ( od 25.5. do 6.6.2020 ) bodo potekale v OM joga centru po razporedu, ki je bil vadečim poslan po emailu.

OM Chanting se nam bo pridružil malce kasneje.

Pri vstopu v joga center, tekom vadbe ter odhodu iz centra se moramo držati določenih varnostnih ukrepov po NIJZ:

Do petka, 5.6., izkoristite svoje nekoriščene termine iz zimskega semestra.
S ponedeljkom, 8.6., pričnemo s Počitniško vadbo.

Veselimo se druženja z vami.

Vaš OM Yoga center tim.

OM Shanti.

P.S.: Za vse dodatne info.smo na voljo na 041 834 045 ( Manica ).

#yoga, #meditation, #yogaeveryday, #loveyoga, #omyogacenter, #yogaindoor, #peace, #bliss, #love.

Young attractive smiling woman practicing yoga, stretching in Scorpion exercise, variation of vrischikasana pose, working out, wearing sportswear, grey pants, bra, indoor full length, home interior

Vadba joge ponovno dovoljena v zaprtih prostorih

Dragi jogisti,

ukrepi so se sprostili in ponovno lahko izvajamo vadbo v zaprtih prostorih.
Današnja nadaljevalna Hatha joga ob 18.00 bo potekala že od znotraj. Kot tudi vse nadaljne vadbe v tem tednu in prihodnjih.
– četrtek, 18.00 – 19.15: Vinyasa flow z Uršo,
– petek, 18.00 – 19.15: Joga za hrbtenico z Uršo.

Držati se moramo varnostnih ukrepov, ki so bili vadečim poslani po emailu.

Do petka, 5.6., izkoristite svoje nekoriščene termine iz zimskega semestra.
S ponedeljkom, 8.6., pričnemo s Počitniško vadbo.

Veselimo se druženja z vami.

Vaš OM Yoga center tim.

OM Shanti.

P.S.: Za vse dodatne info.smo na voljo na 041 834 045 ( Manica ).

#yoga, #meditation, #yogaeveryday, #omyogacenter, #practise, #peace, #bliss, #joy.

Vrata OM Yoga centra ponovno odpiramo s ponedeljkom, 25.5.2020

Dragi jogisti,

S ponedeljkom, 25.5., ponovno odpiramo vrata OM Yoga centra.
Ukrepi se sproscajo, cakamo na varnostna navodila izvajanja vadbe joge v zaprtih prostorih.

Danes in prihodnji teden ( od 18.5.-22.5.) bodo vadbe joge se potekale v naravi, na vrtu za OM Yoga centrom.
Vabljeni danes na Jogo za hrbtenico z Urso ob 18.00.

OM Shanti.
🕉️☀️🧘‍♂️ 🧘‍♀️ 📿

#yoga, #meditation, #yogaeveryday, #omyogacenter, #yogainthegarden, #peace, #bliss, #joy.

 

Vadbe joge še zmeraj potekajo v naravi. Morda sprememba od 23.5. dalje.

Dragi jogisti.

V skladu z vremenom vadbe joge še zmeraj potekajo zunaj na vrtu v naravi.


Morda se bomo razveselili odprtja joga centrov s 23.5. ❤️
https://www.24ur.com/novice/korona/odpirajo-se-vse-trgovine-in-restavracije-zaprti-ostajajo-bazeni-fitnesi-in-nocni-klubi.html?fbclid=IwAR0x68Qg_TdSpE5u12fCDsuBvSqLlVoW3xliHaQJjahUmBWFqcE66GEXsRg

Do takrat izkoristimo ta čas za prvinski stik z naravo, ki je po tem nekaj mesečnem predahu še posebej čista, mirna in polna.

OM Shanti.
🧘‍♂️🧘‍♀️📿🕉

#yoga, #meditation, #yogaeveryday, #yogainthenature, #asana, #prayer, #omyogacenter, #peace, #bliss, #love.

 

Vadbe joge v tednu od 11.5. do 15.5.2020

Dragi jogisti,

 
prejšnji teden smo pričeli z vadbami joge na vrtu za OM Yoga centrom. Narava nas je pozdravila s svojimi zvoki, toplino sonca in radostnimi trenutki ponovnega skupnega druženja.
 
Notranji skupinski športi do nadaljnega še niso dovoljeni.
 
Zato bomo vadbe joge dalje izvajali na VRTU za OM Yoga centrom ob upoštevanju varnostnih navodil. Pot vas vodi ob levi strani hiše do vrta.
 
Razpored vadb za prihajajoč teden od 11.5. do 15.5.2020 je bil poslan vadečim po emailu. Preverite tudi v Spam nabiralniku:
Vadbe bomo podaljšali še v prvi teden junija, da lahko izkoristite še svoje neizkoriščene termine.
 
Prosimo, da s seboj prinesete svoje joga pripomočke ( armafleks, koco ). Večeri so še hladni, zato se primerno oblecite.
 
Pridružite se lahko katerikoli vadbi želite. Ashtanga joga je malce bolj zahtevna, Joga za hrbtenico blaga oblika vadbe.
 
Kasneje se nam bo v mesecu maju pridružil še reden OM Chanting krog.
 
Veselimo se druženja z vami.
 
Vaš OM Yoga center tim.
 
P.S.: Za vse dodatne info.smo na voljo na 041 834 045 ( Manica ).